Kerncijfers 2023

Ons marktaandeel is wederom gestegen. In Nederland door autonome groei, in België door autonome groei en acquisitie.

2.859

Omzet (x € miljoen)

6

Nettowinst (x € miljoen)

137

Ebitda (x € miljoen)

15

Ebit (x € miljoen)

-38,9

CO2-reductie
(t.o.v. 2010) (%)

14,3

Aandeel duurzaam
assortiment (NL)
(% van de omzet)

4.524

FTE

69/31

Man/vrouw verdeling (%)

Resultaten

De omzet over 2023 nam toe met 15% en de nettowinst over het boekjaar bedraagt € 6 miljoen.

2.859

Omzet (x € miljoen)

0,30

Voorgesteld Dividend / aandeel (x € 1)

34

Vrije kasstroom
(x € miljoen)

461

Eigen vermogen
(x € miljoen)

78

Netto investeringen
(x € miljoen)

8,8

Autonome omzetgroei
(%)

26,7

Brutowinst
(% van de omzet)

4,8

Bruto bedrijfsresultaat (ebitda)
(% van de omzet)

2,4

Bedrijfsresultaat voor amortisatie (ebita)
(% van de omzet)

0,5

Bedrijfsresultaat (ebit)
(% van de omzet)

1,4

Nettowinst
(% gemiddeld eigen vermogen)

Duurzaam ondernemen

Wij stimuleren klanten tot het maken van een duurzame keuze uit producten die geproduceerd zijn met aandacht voor mens, milieu en gezondheid.

-38,9

CO2-reductie (t.o.v. 2010)
(%)

14,3

Aandeel duurzaam assortiment (NL)
(% van de omzet)

57.729

Zonne-energie
(aantal panelen)

13.897

Opbrengst zonne-energie
(mWh)

422.000 m2

Oppervlakte gasloze panden

Ontwikkeling Tevredenheid

71

Klanten

66

Medewerkers

65

Leveranciers

Mens en maatschappij

Wij zijn succesvol doordat we ons vak verstaan en werken vanuit passie, betrokkenheid, duurzaamheid en ondernemerschap.

5.834

Medewerkers
(gemiddeld aantal)

4.524

FTE
(gemiddeld aantal)

69/31

Man/vrouw
(%)

9,4

Dienstverband (gemiddeld aantal jaar)

21.112

Leren en ontwikkelen
(doorlopen trainingen en opleidingen)

Publicaties

Ga naar downloads

Kerncijfers

Kerncijfers 2023

2.859

137

-38,9

4.524

15

14,3

69/31

Omzet
(x € miljoen)

Ebitda
(x € miljoen)

CO2-reductie
(t.o.v. 2010)
(%)

FTE

Ebit
(x € miljoen)

Aandeel duurzaam assortiment (NL)
(% van de omzet)

Man/vrouw verdeling
(%)

Nettowinst
(x € miljoen)

6

De omzet over 2023 nam toe met 15% en de nettowinst over het boekjaar bedraagt € 6 miljoen.

Resultaten

Resultaten

2.859

34

78

26,7

2,4

1,4

461

8,8

4,8

0,5

Omzet
(x € miljoen)

Vrije kasstroom
(x € miljoen)

Netto investeringen
(x € miljoen)

Brutowinst
(% van de omzet)

Bedrijfsresultaat voor amortisatie (ebita)
(% van de omzet)

Nettowinst
(% gemiddeld eigen vermogen)

Eigen vermogen
(x € miljoen)

Autonome omzetgroei
(%)

Bruto bedrijfs­resultaat (ebitda)
(% van de omzet)

Bedrijfsresultaat (ebit)
(% van de omzet)

Voorgesteld Dividend / aandeel
(x € 1)

0,30

Ons marktaandeel is wederom gestegen. In Nederland door autonome groei, in België door autonome groei en acquisitie.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Ontwikkeling Tevredenheid

-38,9

57.729

422.000 m2

71

65

13.897

66

CO2-reductie (t.o.v. 2010)
(%)

Zonne-energie
(aantal panelen)

Oppervlakte gasloze panden

Klanten

Leveranciers

Opbrengst zonne-energie
(mWh)

Medewerkers

Aandeel duurzaam assortiment (NL)
(% van de omzet)

14,3

In 2023 hebben we belangrijke stappen gezet op weg naar de duurzaamheids­vereisten onder EU-taxonomie en CSRD.

Mens en maatschappij

Mens en maatschappij

5.834

69/31

21.112

9,4

Medewerkers
(gemiddeld aantal)

Man/vrouw
(%)

Leren en ontwikkelen
(doorlopen trainingen en opleidingen)

Dienstverband
(gemiddeld aantal jaar)

FTE
(gemiddeld aantal)

4.524

Wij zijn succesvol doordat we ons vak verstaan en werken vanuit passie, betrokkenheid, duurzaamheid en ondernemerschap.

CFO

Rob van der Sluijs

CEO

Koen Slippens

“In het licht van de marktomstandigheden en de onderliggende ontwikkeling van ons ebit resultaat zijn we gematigd tevreden over 2023 en zeer gemotiveerd om de positieve onderliggende trend in de resultaten door te zetten.”

Lees meer

CFO

Rob van der Sluijs

CEO

Koen Slippens

“In het licht van de markt­omstandig­heden en de onderliggende ontwikkeling van ons ebit resultaat zijn we gematigd tevreden over 2023 en…

Lees meer

Highlights 2023

Highlights

2023

Markt­benadering

OUT OF HOME

Ontwikkelingen in Nederland en België binnen alle belangrijke markt­segmenten van de food­service­markt.

Lees meer

Ontwikkelingen 2023

MARKT VOLOP IN BEWEGING

Verbeterde efficiency, opstart Sligro-M, ERP implementatie, van landen naar BeNe-organisatie en Sligro Food Group Transport.

Lees meer

Duurzaam ondernemen

ELEKTRIFICATIE TRANSPORT

Wij bereiden ons voor op de invoering van CSRD. Stakeholder engagement opgestart.

Lees meer
Slide 1

“De komende jaren zullen zich waarschijnlijk acquisitie­kansen aandienen.”

Marktaandeel

Slide 1

“Wij volgen 10 van de 12 Topkeur­merken van Milieu Centraal, aangevuld met enkele keurmerken uit hun Keurmerken­wijzer.”

Ontwikkelend assortiment

Slide 1

“Wij vinden het belangrijk
dat medewerkers zich prettig
voelen en een veilige en gezonde werksituatie ervaren.”

Mens en maatschappij

Slide 1

“De komende jaren zullen zich waarschijnlijk acquisitiekansen aandienen.”

Marktaandeel

Slide 1

“Wij volgen 10 van de 12 Topkeur­merken van Milieu Centraal, aangevuld met enkele keurmerken uit hun Keurmerken­wijzer.”

Ontwikkelend assortiment

Slide 1

“Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich prettig voelen en een veilige en gezonde werk­situatie ervaren.”

Mens en maatschappij

Duurzaam

ONDERNEMEN

In 2023 hebben we belangrijke stappen gezet op weg naar de duurzaamheids­vereisten onder de CSRD. We hebben dit jaar onze dubbele materialiteits­analyse uitgevoerd en hebben veertien thema’s geïdentificeerd waarvoor we ons beleid aanscherpen en KPI’s en doelen zullen formuleren.

Milieu
 

Wij omarmen de thema’s klimaat­verandering, water en mariene bronnen, biodiversiteit en materiaal­verbruik en circulaire economie.

Mens en
Maatschappij

Hierin staan de eigen werknemers, de werknemers in de keten en consumenten en eind­gebruikers centraal.

Governance
 

Meer informatie over bedrijfs­ethiek, integriteit en datasecurity en -privacy.

Meer weten over duurzaam ondernemen?

Downloads

2023

Eerdere publicaties

Sligro Food Group bestaat uit foodservice-bedrijven in Nederland en België die met een totaalpakket food en aan food gerelateerde non- foodproducten en diensten actief zijn in de markt voor de etende en drinkende mens.

@ 2024 Sligro Food Group N.V.

COOKIES  GEBRUIKERSVOORWAARDEN

COOKIES 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

@ 2024 Sligro Food Group N.V.